İç deniz, herhangi bir kıtanın iç kesimlerinde yer alan sığ bir denizdir. Baltık Denizi ve Karadeniz, iç denizlere örnektir.

Bir iç deniz olan Karadeniz

Dış bağlantılar değiştir