Forum, insanları yakından ilgilendiren bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartışma türlerinden biridir.

Forumda bir başkan bulunur. Başkan foruma başlamadan önce forumu nasıl yapacağını anlatır. Sırasıyla konuşmacılara söz hakkı verir. Ardından dinleyicilere söz hakkı verir. Dinleyiciler ve konuşmacılar forumun kurallarına uymak zorundadır. Başkan en sonunda genel bir özetleme yapar. Ancak kendi görüşlerini yansıtmaz.

Ayrıca bakınız değiştir