Farkındalık

olayları, nesneleri veya duyusal kalıpları algılama, hissetme veya bunların bilincinde olma durumu veya yeteneği

Farkındalık, bir canlının çevresinde gelişen olayları bilme, algılama ve duyumsama becerisidir. "Bir şeyin bilincinde olma" anlamına gelmektedir.

Göreceli bir kavram olan farkındalık, iç organlara ait bir duyu olabilirken duyu organları yoluyla alınan dış kaynaklı bir durumu da ifade edebilmektedir.

Öz farkındalık değiştir

Bir canlının kendisine yönelik farkındalığını ifade etmektedir. Öz farkındalığı açıklamaya yönelik çalışmalar beyin içindeki ağ sistemine odaklanmaktadır.