Ana menüyü aç

Marcus Licinius Crassus (MÖ 115 - MÖ 53), Romalı general ve siyasetçi.

Sulla'nın Colline'deki nihaî zaferine kumandanlık etmiş, Spartaküs'ün başını çektiği köle isyanını bastırmış ve Jül Sezar ve Pompey ile Birinci Triumvirate olarak bilinen gizli anlaşmayı yapmıştı. Döneminin en zengin insanlarından biri olmasına karşın askerî zaferlerle tanınmak için can atmıştır. Bu tutkusu onu Suriye'ye kadar sürüklemiş ve Romalıların bugünkü Harran yakınlarında yaşadıkları yenilgi sırasında öldürülmüştü.

Ne var ki Crassus'un dünya tarihindeki önemi yoksul düşmüş Jül Sezar'a verdiği malî ve siyasi destekten kaynaklanır. Bu destekle Sezar kendi siyasi kariyerini inşa etmiştir.