Ana menüyü aç

Maide Suresi

(Maide sayfasından yönlendirildi)

Maide Suresi (Arapça: سورة المائدة, Surat'ul Maide), Kur'an'ın beşinci suresidir. Medine'de indirildiğine inanılan 120 ayetten oluşur.

Maide Suresi
سورة المائدة
Sınıfı Medeni
İsmin anlamı üstünde yemek olan sofra
Sayısal bilgiler
Sure numarası 5
Ayet sayısı 120
Kelime sayısı 2837
Harf sayısı 11892

İsimlendirmeDüzenle

114. ayetinde geçen sofra (Arapça okunuşu maide), sureye adını verdi. Rivayete göre sure Hicri 6. yılda Muhammed'in Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra nâzil olmaya başladı. İhtiva ettiği birçok konudan biri olan ve “yemek sofrası” manasına gelen Maide, sureye isim olmuştur.

KonularDüzenle

Sureye haram aylar, kurban, ihram gibi hacla ilgili konularla başlanır. Sonra yiyeceklerden ve kadınlardan haram-helal olanlar konusuna geçilir. Surenin 6. ayeti ise abdest ile ilgilidir. Sonra Âdem’in iki oğlunun kurban takdim etmeleri ve isim vermeden Habil ve Kabil konusu ele alınır.

Suredeki 33 ve 38. ayetler gibi bazı ayetler ise yol kesme, hırsızlık ve kısas benzeri Şeriat hüküm ifadelerden oluşur.

Surenin önemli bir miktarı Yahudi ve Hristiyanların inançları, "sapkınlıkları", düşmanlıkları gibi konularla ilgilidir. 110. ayet ise İsa'nın öldürülmediğini, göğe yükseltilmesini, mucizelerini, kendisine Tevrat ve "İncil"in öğretildiğini yazar.

Sure ahitlerini yerine getirenlerin kıyamet gününde alacakları ödüllerle bitirilir.

Tarihsel önce:
Fetih Suresi
  Sure metni: Maide Suresi Tarihsel sonra:
Tevbe Suresi
Kur'an'da sırası: