Mahzum (Arapça: بنو مخزوم), Mekke'de yerleşik Kureyş kabilesinin kolu olan Arap kabilesi.

Mahzum
بنو مخزوم
ÜlkeSuudi Arabistan
MilliyetArap
Ana hanedanKureyş
KurucuLüey bin Galib bin Kureyş

Mahzum kabilesi, Mekke'nin saygın bir ailesidir ve İslam dininin ortaya çıkışında önemli roller oynamıştır. Peygamber Muhammed zamanında reisleri Velîd bin Mugīre ilk müslümanlarla mücadele etmiştir. Ayrıca İslam tarihinde adı geçen pek çok komutan ve yönetici bu kabile mensubudur.

Kabile adını Mahzum bin Yakaza'dan almaktadır. Arap soy belirleme geleneğine göre Mahsum'un soyu şu şekildedir: Mahzum bin Yakaza bin Mürre bin Ka'b bin Lüeyy bin Ğalib bin Fihr.[1] Kabile zamanla Mekke'de çok güçlü duruma gelmiş, Muhammed'in İslam'ı duyurmaya başladığı yılın 15 sene öncesinde bu güçlerinin zirvesinde bulunuyorlardı. Öyle ki Araplar içinde kabilenin adı Kureyş'in yerine kullanılmaya başlanmıştı.

Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib'in zamanında kabilenin büyüğü Muğire bin Abdullah'tır. O nüfus ve nüfuz açısından kabileyi Mekke'nin en itibarlı kabilesi haline getirmiştir. Abdulmuttalib ölünce Kureyş'in liderliği Emevi hanedanının atası Harb bin Ümeyye'ye onun ölümünden sonra da Mahzumoğullarının başkanı Velîd bin Mugīre'ye geçmiştir. Velid, Muhammed İslam'ı Mekke'de yaymaya başladığında açıktan en sert tepki gösterenlerden birisiydi.

Mahzum kabilesi savaşçı bir kabileydi. Kureyş savaşa gireceği zaman silah temini ve muhafızlık işi bu kabileye aitti. Bu kabilenin tanınmış üyelerinden Halid bin Velid Uhud'ta, Ebu Cehil de Bedir'de süvari komutanı olarak bulunmuştıur.

Ünlü mensupları değiştir

Kaynaklar değiştir

  1. ^ Abdulkerim İbn’ul-Esir Cezrî, El- Lübab fî Tehzib’il-Ensab, Dar’ul-Kitab’il İlmiyye, I-II, Beyrut, 2000, c. II, s. 308
  2. ^ TDV İslam Ansiklopedisi MAHZÛM (Benî Mahzûm) maddesi