Harb bin Ümeyye

Ebu Süfyan ve Ümmü Cemil'in babası

Harb bin Ümeyye bin Abdüşemş, (? -588)[1] Ümeyyeoğulları koluna mensup kişi. Ebu Süfyan ve Ümmü Cemil'in babası[2] ve İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden Ümmü Habibe'nin dedesidir.[3]

Emevî hanedanına ismini veren Ümeyye bin Abdüşemş'in oğlu olan Harb, Mekke'de ilk kez Arap harfleriyle yazı yazan ve şarap içmeyi bırakan kişidir.[4]

Harb, Mekke'deki Kureyş kabilesinin önde gelen liderlerinden biriydi ve bu kabilenin dedesinin adıyla bilinen Abdüşems boyuna mensuptu. İslam tarihçileri onu, Kureyş'in askeri lideri olarak arkadaşı Haşim soyundan Abdülmuttalib'in halefi olarak gösterirler. Ficar Savaşı sırasında Hevazin'in göçebe kabilelerine karşı Abdüşems'i veya genel olarak Kureyş'i yönetti. Onun ölümünden sonra savaş liderliği Haşim'e döndü.[5]

Encyclopedia of Islam'ın editörlerine göre, Harb'in Abdülmuttalib'le olan rekabeti ve liyakat mücadelesine ilişkin hikâyeler, "şüphesiz, Emeviler (Abdüşems'in kolu) ile Haşim hanedanları arasındaki daha sonraki çatışmanın 7. – 8. yüzyıllardaki geriye doğru bir yansımasıdır".[4] Tarihçi Mahmud İbrahim'e göre Harb ile Abdülmuttalib arasındaki rekabet, Haşimoğulları da dahil olmak üzere diğer Kureyş kabileleri üzerinde Ümeyyeoğulları'nın ticari gücünün artmasından kaynaklanıyordu.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2021. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2021. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2021. 
  4. ^ a b Editors 1971, s. 203.
  5. ^ Editors 1971.