Mürid Savaşı

Murid Savaşı (1829-1859) Kafkas Savaşı'nın doğu cephesinde yaşanan çatışmaların genel adıdır. Rus İmparatorluğu'nun Kuzey Kafkasya'daki bağımsız halkları bünyesine almasıyla sonuçlanmıştır.

Dağıstan Savaşı (8 Mayıs 1841)