İlhâd

Tanrı ve din tanımazlık
(Mülhid sayfasından yönlendirildi)

İlhad, İslam dinine ve Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelme. Özellikle kelâm kitaplarında İslam'ın ilk dönemlerinden beri, felsefi düşüncenin etkisiyle İslâm dinini ve peygamberlik kurumunu eleştirerek filozofları peygamberlerden üstün tutmak amacıyla kullanılır. Bu tutumda olan kişiye mülhit (mülhid), bu kişilerin oluşturduğu akıma "melâhide" denir. Batıniler de Büyük Selçuklu dönemi Sünni din alimleri tarafından melâhide olarak adlandırılmışlardır. İslam düşünce tarihinde Râzî, peygamberlik kavramını; Dehrilerin reisi İbn-i Râvendî ise Müslümanların Allah inancını eleştiren mülhidlerden ikisidir.

Mülhidler Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelirler.

Ayrıca bakınız

değiştir