İslam teolojisinde Tanrı (İslâm'daki özel ismiyle Allah), her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen yaratıcı ve evrenin hakimidir.[1][2] İslam'da, Tanrı tektir inancı vurgulanır (tevhid).[3] Sıfatlarınca eşi, benzeri ve zıddı olmayan (vahid), zâti olarak ortaksız, tek ve bir (ehad), merhametli ve her şeye gücü yetendir.[4] İslami öğretilere göre, mekândan, maddeden (hacim ve kütleden), şekilden, cinsiyetten bağımsız ve Kur'an'a göre "Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Lâtif'tir, haberdardır." (Kur'an 6:103)[2]

İslam'da, Allah'ın 99 ismi (esma-ül hüsna, anlamı: "En güzel isimler") Allah'ı niteleyen sıfatların isimleşmiş halleri ve farklı özelliklerini belirten isimlerdir.[5][6]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Quran
  2. ^ a b John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.22
  3. ^ John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.88
  4. ^ "Allah." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica
  5. ^ Bentley, David (Eylül 1999). The 99 Beautiful Names for God for All the People of the Book. William Carey Library. ISBN 0-87808-299-9. 
  6. ^ Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, Allah