Kurt Ahmed Paşa

Kurt Ahmed Paşa, bir Arnavut paşa ve Osmanlı İmparatorluğu içinde yarı özerk bir bölge olan Berat Paşalığı'nın kurucusudur. Orta Çağ'ın sonlarında Muzaka Prensliği'ni kuran Muzaka ailesinin soyundan geliyordu.

Paşalık'ın kuruluşuDüzenle

Ahmet Kurt Paşa, 1774'te Bâb-ı Âli ile Mehmed Paşa Buşati'ye karşı komplo kurmayı başardı ve böylece Berat Paşalığı'nı kurdu. Padişah, hizmeti için ona Arnavutluk'un merkezinde topraklar verdi. Daha sonra paşalığını 1787'de ölümüne kadar, Kuzeyde Üsküdar Paşalığı ve Güneyde Yanya Paşalığı ile sınırlanan tüm orta Arnavutluk toprakları ile birleştirdi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Önce gelen:
Kuruldu
Berat Paşası
1774–1787
Sonra gelen:
Beratlı İbrahim Paşa