Muzaka

Muzakalar (diğer yazılış şekliyle Musachi'ler) Arnavutluk'un orta bölgesinde toprakları olan bir Arnavut soylu ailesiydi.

Aile arması

Muzaka ismi ilk kez 11. yüzyılda Bizans Împaratoru Aleksios döneminde Anna Komnini kaynaklarında bir subay ismi olarak geçer.

1.Gjon Muzaka 1273-1281 arasında önceleri Arnavutluk'u almak isteyen Napoli Kıralı 1.Karl'a karşı mücadele etti.

Ancak 1280-1319 arasinda Arnavut ordusu komutanı Andrea Muzaka Sırp Kırallığından görece oldukça bağımsız bir yönetim kurarak Napoli Kıralı 1. Karl'dan mareşal unvanı aldı.

Daha sonraki yüzyılda da Muzaka aliesi, Napoli Kırallığı Anjou ailesinin en yakın ve sadık taraftarı oldu. Muzakalar Napoli Kırallığı, Sırplar ve Bizans arasında bir denge politikası yürüttüler.

Arnavutluk'taki Myzeqe bölgesi ismini Muzaka'lardan alır. Muzaka ailesi topraklarını Berat şehrinden yönetti.

2. Andrea Muzaka ailenin topraklarını doğuda Korça'ya kadar genişletti, 1355'te Yunan yönetici unvanı olan Despot unvanını aldı, 1360'ta Avlonya şehrini ele geçirdi. I.Teodor Muzaka Sırp Kıralı Lazar Hrebeljanovic'in ordu komutanı olarak savaştığı 1.Kosova Savaşı'nda 1389 yılında öldü.

1417'de Muzaka'lar Osmanlılar'a bağımlı oldular, başkentleri Berat Osmanlı idaresine girdi. Ancak akabinde Gjin Teodor Muzaka Arnavut direniş birliği olan Lezha Liga'sına katıldı ve İskender Bey Kastrioti'nin Osmanlı'ya karşı mücadelesini destekledi.

İskender Bey Kastrioti'nin 1468'de ölümünden sonra Gjin Muzaka Napoli'ye göç etti ve orada 1510 yılında Muzaka ailesinin tarihçesini kaleme aldı.

Sultan I. Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Muzaka ailesine mensuptu.

PrenslerDüzenle