Kromozom 11 (insan)

Chromosome 11.jpeg

Kromozom 11, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından on birincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 134,5 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının 4% ya da 4,5%'ine sahiptir. Kromozom 11, muhtemelen 1.300 ile 1.700 arasında gen içermektedir.

İnsan karyotipinde kromozomlar

GenlerDeğiştir

Kromozom 11 üzerinde bulunan genlerden bazıları:

 • ACAT1: Asetil koenzim A asetiltransferaz 1
 • ATM: Ataksia telangiectasia mutated
 • CPT1A: carnitine palmitoyltransferaz 1A
 • DHCR7: 7-dehidrokolestrol redüktaz
 • HBB: hemoglobin, beta
 • HMBS: hidroksimetilbilanesentetaz
 • HRAS: v-Ha-ras Harvey rat sarkoma viral onkogen homolog
 • KCNQ1: potasyum voltaj-kapı kanalı
 • MEN1: multipl endokrin neoplazi I
 • MTMR2: myotubularin related protein 2
 • MYO7A: myosin VIIA
 • PAX6
 • PTS: 6-piruvoiltetrahidropterin sentetaz
 • SAA1: serum amyloid A1
 • SBF2: SET binding factor 2
 • SMPD1: sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal (acid sphingomyelinase)
 • TECTA: tectorin alpha (nonsyndromic deafness)
 • USH1C: Usher sendromu 1C (otozomal çekinik, severe)

HastalıklarDeğiştir

Kromozom 11 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları:

 • aniridia
 • akut intermittent porphyria
 • ataksia-telangiectasia
 • beta-ketothiolaz yetmezliği
 • Beta Talasemi (Akdeniz anemisi)
 • mesane kanseri
 • göğüs kanseri
 • karnitin palmitoyltransferaz I yetmezliği
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı, tip 4
 • Ailevi Akdeniz ateşi
 • Jacobsen sendromu
 • Jervell ve Lange-Nielsen sendromu
 • Meckel sendromu
 • methemoglobinemi, beta-globin tip
 • multiple endokrin neoplazi tip 1
 • Niemann-Pick hastalığı
 • sendromik olmayan sağırlık
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal baskın
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal çekinik
 • porphyria
 • Romano-Ward sendromu
 • Orak hücreli anemi
 • Smith-Lemli-Opitz sendromu
 • tetrahidrobiopterin yetmezliği
 • Usher sendromu
 • Usher sendromu tip I
 • WAGR sendromu