Kovboy

Kuzey Amerika çiftliklerinde çalışıp, genellikle at sırtında gezen çoban

Kovboy (İngilizce: cowboy, İspanyolca: vaquero), Amerika'da sığır çiftliklerinde atları evcilleştiren, sığırları güden ve bakımını yapan kişilere verilen ad, diğer adı ile sığırtmaç. Amerika'daki kovboy geleneği, İspanya, özellikle Kuzey Meksika kültüründen gelmektedir. Amerika'nın 19. yüzyılda Meksika topraklarını satın alıp kendi sınırlarına katması ile Amerika kovboy kültürü ile tanışmıştır. İngilizce "cowboy", İspanyolca "vaquero" sözcüğünün harfi harfine tercümesidir. Pek çok kovboy sığır ve at çobanlığı yapar, bazen komşu çiftliklerin sığır ve atları için çobanlık yapan kovboylar da olur. Bazı kovboylar rodeo gösterilerine de katılırlarken kovboyların az bir kısmı kendilerini sadece rodeolarda boy göstermek için yetiştirirler. Arazinin sert koşullarına ve yol korsanlarına karşı eski çağdaki kovboylar yanlarında silah, kaçan inekleri yakalamak için de kement taşırlardı. Amerikan Kovboyları Meksika savaşında önemli rol oynamış ve Aşırı Amerikan milliyetçisi olmuşlardır. Vatansever kovboylar ABD topraklarında İngiliz ve Meksikalı işgalci orduları yenmekte büyük rol üstlenmişlerdir. Ayrıca Kölelik dönemlerinde Amerikan Kovboyları köleliğe ilk karşı çıkan insanlar olarak da tarih kitaplarında yer almışlardır.

C.M. Russell'in Amerikan kovboylarını betimlediği bir tablosu