Koroid sinir ağı

beynin ventrikül yapısında
(Koroid pleksus sayfasından yönlendirildi)

Koroid sinir ağı ya da Koroid pleksus olarak tanımlanır. Beyin omurilik sıvısının salgılandığı yere verilen addır. Beyinde, üçüncü ve dördüncü ventriküllerin tavanı ve yanal ventriküllerin içyan duvarları içerisinde yerleşmiş, ventriküler boşluklara doğru çıkıntı veren dokulardır. Koroid sinir ağları beyin dokusunun ince, sinir içermeyen, örtü doku biçimindeki ilksel özelliğini koruduğu bölgelerdir.

Kaynakça

değiştir