Komşuluk (matematik)

matematik

Topolojide ve matemetiğin ilgili alanlarında, bir komşuluk (ya da komşuluk kümesi), tanımlandığı nokta için, o noktayı içeren ve o noktadan herhangi bir doğrultuda belirli bir miktar uzaklaşıldığında hala içinde kalınan kümedir. Komşuluk topolojik uzayın temel kavramlarından biridir. Açık küme ve içerilik kavramlarıyla yakından ilişkilidir.

Bir düzlemdeki kümesinin bir noktasının komşuluğu olması için 'yi çevreleyen küçük bir dairenin tarafından kapsanması gerekir.