Açık küme

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Açık küme şu anlamlara gelebilir:

Gökbilim
Matematik