Komünist Birlik

Komünist Birlik, ilk uluslararası komünist organizasyondur. Daha sonraları bu organizasyon 1900'lü yılların başında "Marksist Birlik" diye anılacaktır.

Haziran 1847 tarihinde Londra'da Friedrich Engels öncülüğünde kurularak Birlik'in ilk kongresi gerçekleştirilmiştir. İkinci organizasyon Ekim ve Aralık 1847 tarihlerinde gene Londra'da toplanmıştır. Engels de bu kongreye katılmıştır. Kongrede Engels İkili Birlik tarafından yetkilendirilir ve kendisinden birliğin amacını ve programını çizen bir yazı hazırlaması istenir ve Komünist Manifesto böylece doğmuş olur.[kaynak belirtilmeli]

1848 Devrimleri sırasında Birlik etkili bir şekilde çalışamaz ve ancak 1849 sonlarına doğru toplanabilir. Grubun liderleri arasında çıkan fikir ayrılıkları yüzünden Friedrich Engels organizasyonu 1852 yılında resmi olarak dağıtır.

1850 yılında bir Alman ajan ve hırsız Marx'ın evine gizlice girer ve Birlik üyelerinin kayıtlarını çalarak Fransa'ya ve Alman devletlerine yollar, bu yüzden daha sonra birçok üye hapse girer.

Önemli üyelerDeğiştir