Klorat, ClO3 formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Kloratlar, genel olarak klorik asitin tuzu olarak bilinirler. Klorat molekülleri organik bileşikleri kolayca oksitleyeceğinden dolayı kimyasal olarak zararlı bir maddedir. Geçmişte birçok patlayıcı ve havai fişekte kullanılan klorat, günümüzde yerini perklorata bırakmıştır.

Klorat iyonu

En bilinen klorat türleri potasyum klorat (KClO3), sodyum klorat (NaClO3) ve magnezyum klorat (Mg(ClO3)2)'tır.

ÜretimDeğiştir

Metal kloratlar, klor gazının sıcak metal hidroksitlerle karıştırılmasıyla elde edilebilir:

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Klorun iyonlarıDeğiştir

Oksitlenme değeri −1 +1 +3 +5 +7
Anyon adı Klorür Hipoklorit Klorit Klorat Perklorat
Formül Cl- ClO ClO2 ClO3 ClO4
Gösterim