Kiril rakamları

Kiril rakamları, Kiril alfabesinden türemiş sayısal sistemdir. İlk olarak 10. yüzyıl sonlarında Birinci Bulgar İmparatorluğu'nda geliştirilmiş ve Birinci Bulgar İmparatorluğu, Güney ve Doğu Slavları tarafından kullanılmıştır. Rusya'da bu sistem 18. yüzyılda I. Petro'nun Arap rakamları kullanılmasının başlamasına kadar kullanıldı. Günümüzde Kiril rakamları hala Kilise Slavcası'yla yazılmış kitaplarda bulunmaktadır.

Suzdal'da Kiril rakamlı saat kulesi

Sistem yarı-ondalık, Kiril alfabesi temelli karşılık gelen grafemler ile yazılan İyonya rakam sistemi temelli olup orijinal Yunan alfabesine dayanan farklı Kiril standart alfabetik düzenine uymamaktadır. Her birliğe (1, 2, ... 9), her onluya (10, 20, ... 90) ve her yüzlüye (100, 200, ... 900) ayrı bir harf eklenir.

Kiril rakam örnekleri

Örnek:

  • ҂АѰЅ – 1706
  • ҂ЗРИІ – 7118