Katalaz

Karaciğer, kas ve bitki hücrelerinde metabolizma sonucu çok zararlı olan hidrojen peroksit (H202) oluşur. Bu hücrelerde bulunan kataloz enzimi her bir saniyede milyonlarca H202'i , su ve oksijene parçalayarak zararsız hale getirir. H202---->H20 +

Katalaz, oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzim. Hidrojen peroksiti su ve oksijene ayırır. Katalaz enzimi H2O2'yi ayıran bir enzimdir. Havuçta ve patateste bulunur. Bir diğer görevi de besinlerin içerisindeki peroksidazı ortaya çıkarmaktadır. İnsanlarda karaciğer organında salgılanır. 1818'de Louis Jacques Thenard tarafından keşfedildi.

catalase tetramer, Human erythrocyte.

Katalaz enzimi sütte doğal olarak bulunan bir enzimdir. Katalaz miktarına bakarak sütün kalitesi hakkında yorum yapılabilir. Süt sağlıklı bir hayvandan geliyor ise katalaz miktarı çok az bulunur ancak mastitisli bir inekten gelen sütte katalaz enzim miktarı oldukça yüksek olacaktır.