Karagak Muharebesi

Karagak Muharebesi, İmereti Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Mesheti'nin Karagak bölgesinde karşı karşıya geldiği muharebedir. 1543 yılında gerçekleşen muharebe İmereti zaferiyle sonuçlanmıştır.

Karagak Muharebesi
Tarih1543
Bölge
Karagak
Sonuç İmereti zaferi
Komutanlar ve liderler
III. Bagrat
Rostom Gurieli
Musa Paşa  (ölü)
Çatışan birlikler
İmereti Krallığı
Guria Prensliği
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

Tarihi Değiştir

Samtshe Atabeyi III. Kvarkvare oğlu Kaihosro, Osmanlı İmparatorluğu'nun Imereti'yi işgal etmesini istedi. Erzurum'un Osmanlı Beylerbeyinin emriyle Kızıl-Ahmedlu olarak da bilinen Musa Paşa, İmereti'yi fethetmesi için 22.000 adamla Samtshe'ye gönderildi. Avrupa'dan gelen topçularla donanmış Osmanlı ordusu, Gürcülerin elindeki Oltisi Kalesi'ni (günümüzde Oltu, Türkiye) kuşattı. Bunun üzerine İmereti Kralı Bagrat, komşu Gürcü hanedanlarına yardım çağrısında bulundu. Sadece Guria Prensi Gurieli yardım etmeyi kabul ederken, Megrelya prensi I. Levan ittifaka katılmayı reddetti. Sonrasında Osmanlıların tarafına geçen I. Levan, hediye ve korumalarla karşılandığı İstanbul'a gitti. Bagrat, birlikleri sayıca fazla olsa da Osmanlılara teslim olmuştur ancak Osmanlı ana ordusu Erzurum'a çekilir çekilmez Oltu kalesine yeniden saldırmıştır. Gürcüler beklenmedik bir şekilde geride kalan Osmanlı garnizonunu imha etmiş ve ana orduyu takip etmiştir. Karagak'ta kesin zafer ilan eden İmereti ordusu, Musa Paşa'yı da savaşta öldürmüştür.

Osmanlı birlikleri iki yıl sonra geri dönmüş ve 1545'teki Sohoista Muharebesi'nde kesin zafer elde etmiştir. Sonuç olarak, Samtshe Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Sonrası Değiştir

Samtshe Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalı oldu.[1] III. Kvarkvare'nin soyundan gelenler Samtshe Atabeyliği'ni (1628'e kadar) ve Çıldır Eyaleti'ni (1820'lere kadar) yönetti.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Gürcü Sovyet Ansiklopedisi, volume 10, s. 658, Tiflis, 1986