Mesheti (Gürcüce: მესხეთი), Gürcistan’ın güneybatı kesimindeki dağlık bölge. Samtshe olarak da bilinir. Bölgenin büyük kesimini Mesheti Dağları kaplar.

Mesheti/Samtshe
მესხეთი/სამცხე
Gürcistan'daki tarihi Mesheti bölgesi
Gürcistan'daki tarihi Mesheti bölgesi
ÜlkeGürcistan
MhareSamtshe-Cavaheti
BaşkentAhaltsihe
Tarihi Mesheti bölgesi

Eski Gürcü boylarından Meshiler [kaynak belirtilmeli](daha sonra Moshiler) ve Mosinikler bu bölgenin yerli halkıdır. Bazı yazarlar Meshileri, MÖ 12. yüzyılda Asur kaynaklarında anılan Muşkilerle ilişkilendirmektedir. Mesheti’nin Gürcü nüfusunun eski Meshilerin torunları olduğu kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]Mosinikler, demir işlemeyi keşfetmişlerdir. MÖ 14. yüzyılda Mesheti, Diaohi krallığının bir parçasıydı. Daha sonra İberya Krallığı'nın bir parçası haline geldi.

Mesheti, 16. yüzyılda Osmanlı devletince fethedildi ve bu bölgeyi de içine alan Çıldır Eyaleti kuruldu. Osmanlı döneminde Müslüman Türk nüfusun yerleştirilmesi sonucunda, Mesheti nüfusu Türkçe konuşan bir nüfus haline geldi. Bu nüfus daha sonra Ahıska Türkleri veya Meshet Türkleri olarak adlandırıldı. 1829-1917 arasında Çarlık Rusya’sının yönetiminde kaldı. 1918-1921 arasında Mesheti, Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yer aldı. Sovyet döneminde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir bölgesi olan Mesheti, günümüzde Gürcistan’ın yönetsel bölgelerinden Samtshe-Cavaheti’nin bir parçasıdır.

II. Dünya Savaşı sırasında Moskova yönetimi tarafından Ahıska Türkleri sürgün edildi ve topraklarına geri dönmelerine izin verilmedi. Bölgeye Ermeniler yerleştirildi ve bugün bu bölgenin nüfusunun yaklaşık yarısı Ermenilerden oluşur (90.000), Gürcüler ise (110.000) diğer yarısını oluşturur. Gürcistan parlamentosu uzun bir çalışma sonrasında 2007 yılında Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönmelerini ön gören bir yasayı kabul etti, ama yerel Gürcü ve Ermeni halkı karşı çıkmaktadır.

Kaynakça

değiştir