Kafkasya Almanları

Kafkasya Almanları (AlmancaKaukasiendeutsche) Kafkasya bölgesinde yaşayan Alman azınlık .XVIII-XIX yüzyıllarda şimdiki Kuzey Kafkasya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin Kars topraklarına göç etmişlerdir. 1941 yılında II. Dünya Savaşı'nın başlanmasıyla kafkas Almanları'nın çoğu Sovyet hakimiyeti tarafından "tehlikeli unsur" olarak görülüp Kazakistan'a ve Sibirya'ya sürgün edilmişlerdir.

19. 20. yüzyılın başlarında Almanlar. Azerbaycan

KaynakçaDüzenle

  • Frederick M. Schrenk: Alman kolonileri tarihçesi. In: Transkafkasya'da Alman kolonileri tarihçesi. Tiflis 1869.