Kadir (Abbâsî halifesi)

25. Abbasi halifesi

Kadir veya Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir Billâh" Ahmed bin İshâk bin el-Muktedir (Arapça: أبو العباس "القادر بالله" أحمد بن إسحاق بن المقتدر ; Ebū el-ʿabbās el-kādir bi-llah ʾaḥmad bin ishāk el-muktedir) (d. 947 – ö. 29 Kasım 1031) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmibeşincisidir.

Kadir
Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi991-1031
Önce gelenTâi
Sonra gelenKâ'im
Doğum947
Ölüm29 Kasım 1031
Tam adı
Ebû’l-Abbâs "el-Kâdir Billâh" ʿAhmed bin İshâk bin Câʿfer el-Muktedir
HanedanAbbâsî Hanedanı
BabasıMuktedir
DiniSünni İslam

Yaşamı

değiştir

Kuzeni Tâi halifelikten azledildikten sonra halife olan ve Muktedir'ın torunu olan Kâdir zamanında Gazne Devleti, en parlak devrini yaşamıştır. Abbâsî Hâlifelerinin, Şiî-Büveyhî emirleri karşısında kaybettiği siyasi, askerî güç ve yetkilerini yeniden kazanıp onların baskısından kurtulma gibi Abbâsî Hilâfetinin siyasi ve dini otoritesinin ve itibarının geri kazanılması yolunda birtakım çalışmalar da yapan Kadir'i Samanîler halife olarak tanımamıştı. Gazneli Mahmud'un kendisini tanıması üzerine, o da Mahmut'a birtakım hediyeler gönderdi. Halife, Gazneli Mahmud'un İslam dinini yaymak için putperest Hintlere karşı yaptığı gazâları izlemiş ve ona çeşitli unvanlar vermiştir.

Gazneli Mahmud'la arası, Karahanlılara ait Semerkand şehrinin fermanının kendisine verilmesini istediği zaman açıldı. Kısa süre sonra düzelen araları, 1023-1024 yıllarında olası bir Gazneli-Fatımî yakınlaşmasından şüphelenmesiyle tekrar bozuldu. Bütün bu olaylara rağmen Sünniliğin tam bir koruyucusu olan Mahmut, daima halifenin ismini paralarının üzerine bastırmaya, seferlerinden sonra elde ettiği ganimetlerden Bağdat'a hediyeler de göndermiştir.

Kâdir, 87 yaşında Bağdat'ta ölmüştür ve yerine oğlu Kâ'im yirmialtıncı hâlife olarak geçmiştir.

Ayrıca bakınız

değiştir
Kadir (Abbâsî halifesi)
Doğumu: 947 Ölümü: 1031
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Tâi
İslam Halifesi
991 - 1031
Sonra gelen
Kâ'im

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir
  • Bayur, Yusuf Hikmet (1987). Hindistan Tarihi, Cilt I, TTK Basımevi, Ankara.
  • Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Basımevi, Ankara. ISBN 975-16-0189-4
  • Bosworth, Clifford Edmund (1963). The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040 Edinburgh University Press, Edinburgh. OCLC 3601436 14 Ağustos 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Muir, Wiiliam (1924), The Caliphate, its rise, decline and fall, Edinburgh:John Grant [1] 26 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Chapter LXXV, Buweihid Dynasty, Al-Muti', At-Tai', Al-Kadir, and Al-Kaim, Caliphs (İngilizce) (Erişim tarihi:2.4.2012)