Kadın Platformu

Kadın Platformu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Sadece kadınlara ait sorunlarla ilgilenmekle kalmayan, olaylara kadın gözüyle yaklaşan ve yeni çözümler üreten bir platformdur.

Misyon ve İlkelerDüzenle

Tek bir söyleme bağlı kalmaksızın, bir cinsiyetin savunulucuğunu yapmadan, fakat var olan problemlerin tespiti ve çözümü için de emek harcamak üzere kurulan platform, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kuruluş gayesine matuf, ülkede diyaloğu yaygın hale getirmenin bir diğer kolu ve yöntemi olmayı hedefleyen Platform aşağıdaki ilkeleri prensip olarak kabul etmektedir:

1. Kadın Platformu önce insan olma sonra kadın olma ortak paydasında diyaloğu geliştirecek ve sadece kadınların değil, insanlığın problemlerine ortak çözümler üretecek projeler geliştirir.

2. Kadın Platformu bir gönüllüler organizasyonudur.

3. Kadın Platformu ortak akıl ortak payda ve diyalog arayışının adıdır.

4. Kadın Platformu insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan haklarını korur ve insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının oluşmasına ve kuvvetlenmesine yardımcı olur.

5. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla kültürümüzün korunmasını, geleneklerimizin yaşatılmasını teşvik eder.

6. Toplumsal ve toplumlar arası birliği ve bütünlüğü hedef alan, insan haklarını ihlal eden hiçbir projeye katılmaz ve destek vermez.

Dış bağlantılarDüzenle