Kıraat-ı Aşere

Kıraat-ı Aşere, Kıraet Arapça'da okumak anlamına gelen karae (قرأ) fiilinden semai bir mastardır. Kur'an terminolojisinde ise kıraet, Kur'an'ı okuma konusunda önder sayılan imamlardan her birinin okuyuşta takip ettikleri yoldur. Kur'an'ın kendisinde, kıraet imamları arasında ittifak bulunmakla beraber, okunuş tarzında ihtilaf vardır. Bu ihtilaf harflerin söylenmesinde veya çıkarılış şekillerinde görülmektedir.

Sahabenin üzerinde icma ettiği tevatür derecesine ulaşmış kıraetlerin sayısı on tanedir. Bunlara El-Kıraet el-Aşere (on kıraet) adı verilir.

Kıraat İmamlarıDüzenle

  1. Nafi :Öğrencisi Verş'in kıraatini Mısır hariç Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümü okur.
  2. ibni Kesir
  3. ebu Amr: Sadece Sudan'da okunur.
  4. ibni Amir
  5. Asım:Öğrencisi Hafs'ın kıraatinin Müslümanların çoğunluğu okumaktadır.
  6. Hamze
  7. Kisai
  8. ebu Cafer
  9. Şeyh Yakub
  10. Halefi Aşir