Kükürtlü asit

Kükürtlü asit, sülfüröz asit ya da sülfürik(IV) asit formülü H2SO3 olan bileşiktir. Kükürt dioksit ile suyun tepkimesi sonucu oluşan bir asittir. Bu tepkimenin denklemi şöyledir:

Kükürtlü asidin molekül şeması