John Dumbleton

İngiliz matematikçi

John of Dumbleton (Latince: loannes De Dumbleton; yy.1310-yy.1349), İngiltere'nin Güney Batı bölgesinin Gloucestershire Kontluğu'nda bulunan Dumbleton köy topluluğunun bir üyesidir. 14.yüzyılda mantık, doğa felsefesi ve fizik alanlarına yaptığı katkılardan dolayı önemli bir İngiliz felsefeci olarak bilinir. Dumbleton’un en önemli eseri olarak bilinen Summa Logicae et Philosophiae Naturalis (Mantık ve doğa felsefesinin özeti) adlı kitabı ölümünden kısa bir zaman önce yazdığı düşünülmektedir.

Hayatı değiştir

John of Dumbleton, Oxford Merton College’da akademi üyeliği (yy.1338-1339) yapmıştır. Ayrıca William Heytesbury, Thomas Brandwardine ve Richard Swineshead ile çalıştığı bilinmektedir. Bu 4 Orta Çağ bilim insanı çalışma alanları benzer olduğu için birlikte çalışmışlardır fakat bu bilim adamlarının çalışma alanları zamanlarına göre biraz özeldi. Onlar matematik ve mantıksal analiz kullanarak doğa felsefesi, teoloji ve matematiksel fizik (modern fizik ile karıştırılmamalı) konuları ile ilgilendiler. Bu süre içinde Dumbleton ve arkadaşları tarafından birçok önerme ve varsayım herhangi bir fiziksel deney yapılmadan gerçekleştirildi. Dumbleton ve arkadaşlarına matematik ve mantık tartışmalarına olan ilgilerinden ve felsefe, teoloji alanlarında çözdükleri problemlerden dolayı “Oxford Calculators” lakabı verildi. Oxford The Queen’s College ‘a akademi üyesi seçilmesinin ardından (1340) Oxford Merton College’a geri döndü (1344-1345). Dumbleton'ın Merton College'da eğitimini tamamlamaya dönmeden önce kısa bir süre (1347–1348) Paris'te teoloji okuduğu bilinmektedir.