III. Abdurrahman (Abdurrahman bin Muhammed; Arapça: عبد الرحمن الثالث; d. 7 Ocak 891 - ö. 15 Ekim 961, Córdoba), 912-929 yılları arasında Kurtuba Emiri 929-961 döneminde Kurtuba halifesi olarak Endülüs Emevi Devleti hükümdarı.

III. Abdurrahman
Kurtuba Emîri
Hüküm süresi912-929
Önce gelenAbdullah
Sonra gelenII. Hakem
Endülüs Emevî Halifesi
Hüküm süresi929-961
Sonra gelenII. Hakem
Doğum7 Ocak 891
Ölüm15 Ekim 961
Tam adı
Abdurrahman bin Muhammed Nasır
HanedanEndülüs Emevî Hanedanı
BabasıMuhammed bin Abdullah
DiniSünni İslam

Abdurrahman Endülüs topraklarında dağılmış olan birliği yeniden kurdu ve İspanya'da otoritesini güçlendirdi. Güney Endülüs'teki isyancı arap derebeylerini egemenliği altına aldı. 928 yılında Bobastro'yu ele geçirdi. 939'da Leon kralı II. Ramiro tarafından Simancas hendeğinde ağır bir bozguna uğratıldı. Buna karşın yine de, yarımadanın kuzeyindeki Hristiyan prensleri geri püskürttû.

Fatımi halifelerine karşılık halife (929), emirülmüminin ve en_Nasır lidinillah unvanlarını aldı. Fatımiler'i Kuzey Afrika'dan kovmaya girişti. 931 yılında Septe'yi ele geçirdi. Yükselen otoritesinin Fas'ın kuzeyindeki ve Mağrib'in merkezindeki yerli prenslerce de tanınmasını sağladı. Ama 958-959'da Fatımiler'den Cevher'in karşı saldırısı sonunda Abdurrahman'ın elinde yalnızca Septe ile Tanca kaldı. Bunlar geçitlerinin denetimi bakımından önemli yerlerdi.

Halifelik unvanı, Müslüman batının başkenti durumuna getirdiği Córdoba'nın biçim değiştirmesi, kentin yakınlarında Medinetü'z-Zehra Sarayı'nın kurulması, sarayın buraya yaydığı zenginlik, vakıfları III. Abdurrahman'ın hükümdarlığı döneminin önemini göstermektedir. Avrupa'daki ilk tıp okulu olan Kurtuba tıp okulu bu dönemde Abdurrahman tarafından kurulmuştur.

Abdurrahman 961 yılında Kurtuba'da öldü. Yerine oğlu II. Hakem geçti.

Kaynakça

değiştir
  • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 1, Abdurrahman III mad.
III. Abdurrahman
Alt kolu Beni Kureyş
Önce gelen
Abdullah bin Muhammed
Kurtuba Emiri
912 - 929
Kurtuba Emevi Halifeliği kuruldu
Yeni makam
Kurtuba Emevi Halifeliği kuruldu
Kurtuba Halifesi
929 - 961
Sonra gelen
II. Hakem