II. İbrahim Bey

II. İbrahim Bey, 1440-1443 yılları arasında hüküm sürmüş Candaroğulları Beyidir. Vakfiye kayıtlarından "Taceddin" unvanını kullandığı görülmektedir.[1] Ayrıca babası İsfendiyar Beyin emriyle kendisine ithaf edilmiş "Cevahiru'l-Esdâf" adlı tefsir mukaddimesinde "Sahibü's-seyf ve'l-kalem" olarak anılır.[2]

II. İbrahim Bey
9. Candaroğulları Beyi
Görev süresi
1440-1443
Yerine geldiği İsfendiyar Bey
Yerine gelen İsmail Bey
Kişisel bilgiler
Ölüm 1443
Sinop

Bey oluşuDüzenle

İsfendiyar Bey, ölmeden önce oğulları Hızır ve Murad'a ikta vermişti. Diğer oğlu İbrahim'i ise ulubey ilan etmiş; Hızır ve Murad'a, İbrahim'e itaat etmelerini vasiyet etmiştir.[3] Bu durum İbrahim Beyin sorunsuz bir şekilde hükümdar olmasını sağlamıştır. Zaten kısa süren hükümdarlığında da bir sorunla karşılaşmamıştır.[1]

HükümdarlığıDüzenle

II. İbrahim Beyin hüküm sürdüğü yıllar hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Beylik, İsfendiyar Beyin bıraktığı haliyle, Osmanlı ile barış politikasına devam ediyordu.[1]

ÖlümüDüzenle

II. İbrahim Bey, 1443 yılının Mayıs ayında ölmüştür.[3] Kabri Sinop'taki İsfendiyarlar Türbesinde bulunmaktadır.

Devrindeki mimari faaliyetlerDüzenle

Kastamonu'daki Aktekke/İbrahim Bey İmareti, II. İbrahim Bey döneminde yaptırılmıştır.[4]

KaynakçaDüzenle

ÖzelDüzenle

  1. ^ a b c Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 99.
  2. ^ Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 100.
  3. ^ a b Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1937). a.g.e, (2019 bas.), syf. 134.
  4. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1937). a.g.e, (2019 bas.), syf. 135.

GenelDüzenle