II. İbrahim Bey

II. İbrahim Bey, 1440-1443 yılları arasında hüküm sürmüş Candaroğulları Beyi. Vakfiye kayıtlarından "Taceddin" unvanını kullandığı anlaşılıyor.[1] Ayrıca babası İsfendiyar Beyin emriyle kendisine ithaf edilmiş "Cevahiru'l-Esdâf" adlı tefsir mukaddimesinde "Sahibü's-seyf ve'l-kalem" olarak anılır.[2]

II. İbrahim Bey
9. Candaroğulları Beyi
Görev süresi
1440-1443
Yerine geldiği İsfendiyar Bey
Yerine gelen İsmail Bey

Bey oluşuDüzenle

İsfendiyar Bey, ölmeden önce oğulları Hızır ve Murad'a ikta vermişti. Diğer oğlu İbrahim'i ise ulubey ilan etmiş; Hızır ve Murad'a, İbrahim'e itaat etmelerini vasiyet etmiştir.[3] Bu durum İbrahim Beyin sorunsuz bir şekilde hükümdar olmasını sağlamıştır. Zaten kısa süren hükümdarlığında da bir sorunla karşılaşmamıştır.[1]

HükümdarlığıDüzenle

II. İbrahim Beyin hüküm sürdüğü yıllar hakkında bilgimiz yoktur. Beylik, İsfendiyar Beyin bıraktığı haliyle, Osmanlı ile barış politikasına devam ediyordu.[1]

ÖlümüDüzenle

II. İbrahim Bey, 1443 yılının Mayıs ayında ölmüştür.[3] Kabri Sinop'taki İsfendiyarlar Türbesinde bulunmaktadır.

Devrindeki mimari faaliyetlerDüzenle

Kastamonu'daki Aktekke/İbrahim Bey İmareti, II. İbrahim Bey döneminde yaptırılmıştır.[4]

KaynakçaDüzenle

ÖzelDüzenle

  1. ^ a b c Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 99.
  2. ^ Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 100.
  3. ^ a b Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1937). a.g.e, (2019 bas.), syf. 134.
  4. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1937). a.g.e, (2019 bas.), syf. 135.

GenelDüzenle