Kemâleddin İsmâil Bey

Kemâleddin İsmâil Bey (ö. 1479), Candaroğulları Beyi.

Kemâleddin İsmâil Bey
9. Candaroğulları Beyi
Görev süresi
1443-1461
Yerine geldiği Tâceddin İbrâhim Bey
Yerine gelen Kızıl Ahmed Bey
Kişisel bilgiler
Ölüm 1479

HayatıDüzenle

1443 yılında Tâceddin İbrâhim Bey Sinop’ta öldü ve yerine büyük oğlu İsmâil geçti. Kemâleddin unvanıyla anılan İsmâil Bey'in hükümdarlığının ilk yıllarında kardeşi Kızıl Ahmed’le uğraştı. Osmanlılar’a başvuran Kızıl Ahmed beylik için gerekli desteği alamadı, sadece Bolu sancağını elde edebildi. 1444 yılında İsmâil Bey, II. Murad’a elçi ve hediyeler göndererek dostluğunu pekiştirdi. Ancak bu tarihte ilk tahta çıkan II. Mehmed ve etrafındakilerin bu barışçı politikayı desteklemedikleri görülmektedir. II. Murad’ın idareyi tekrar ele almasından sonra ise Candaroğlu-Osmanlı münasebetleri tekrar dostça devam etti. 1450’de Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıyla evlenen Şehzade Mehmed’in düğününe gelenler arasında Candaroğlu İsmâil Bey de vardı.[1] II. Mehmed’in son tahta çıkışından sonra da dostluğu sürdüren İsmâil Bey, İstanbul'un Fethi sırasında askerî yardımda bulunmuş, bir rivayete göre bizzat kuşatmaya da katılmıştır.[2]

İstanbul’un fethinden sonra Mehmed’in Anadolu birliği politikasından Candaroğulları Beyliği de etkilendi. İsmâil Bey, müttefik bulmak için Trabzon İmparatorunu aracı yaparak Batı Hristiyan dünyası ile temasa geçmiştir. Nitekim 1460’ta Roma’ya giden elçiler arasında İsmâil Bey’in elçisi de vardı. Öte yandan Trabzon İmparatoru, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Karamanoğulları Beyliği kendi aralarında bir güç birliği oluşturmuşlardı. Fakat ertesi yıl Mehmed’in önce Kastamonu, sonra da Sinop’u alarak Candaroğulları Beyliği’nin topraklarını ilhak etmesi üzerine bu teşebbüsten bir sonuç alınamadı. Sinop’ta Mehmed’in huzuruna çıkan İsmâil Bey, Osmanlı padişahından iltifat gördü. Mehmed, İsmâil Bey’e Bursa civarındaki Yenişehir ve Yarhisar tımarlarını verirken, oğlu Hasan Bey’e de Bolu sancağını verdi. Ancak kardeşi Kızıl Ahmed’in Uzun Hasan’a iltica etmesi üzerine Anadolu’da kalması mahzurlu görülen İsmâil Bey, Filibe’ye nakledildi ve 1479 yılında orada öldü. Filibe civarında mescit ve su yolları yaptıran İsmâil Bey zamanında ilim ve sanatta büyük ilerlemeler olmuş, başta Kastamonu ve Sinop olmak üzere birçok yerde hamam, cami, mescit, han ve çeşme gibi sosyal tesisler inşa edilmiştir.[1]

İsmâil Bey’in yerine Candaroğulları’nın başına 1461 yılında Osmanlı himayesinde Kızıl Ahmed Bey geçti.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c Yücel, Yaşar. "Candaroğulları". TDV İslâm Ansiklopedisi. 7. Türkiye Diyanet Vakfı. s. 149. Erişim tarihi: 14 Mart 2018. 
  2. ^ Chalkokondyles, I, 390-391
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Tâceddin İbrâhim Bey
Candaroğulları Beyi
1443-1461
Sonra gelen:
Kızıl Ahmed Bey