Hutular

(Hutu sayfasından yönlendirildi)

Hutular, Burundi ve Ruanda'da yaşayan Bantulardan bir halk. Ruanda nüfusunun %84'ü ve Burundi nüfusunun %85'i Hutu kökenlidir. Bununla birlikte, Hutuları tam olarak bir etnik grup görmek pek doğru değildir, zira Hutu ayrımı etnisiteden çok sosyal sınıf ayrımından köken bulmaktadır ve Hutular ile bölgedeki diğer etnik gruplar, özellikle de Tutsiler arasında herhangi bir belirli dilsel, fizikî veya kültürel farklılık yoktur. Tarihi açıdan bu gruplar boy ortalaması ve fiziksel görünüş açısından farklılıklar barındırmış, fakat bugün bu farklılıklar belirsizleşmiştir. Bazı araştırmacılar bu grupların oluşumunda Belçikalı kolonicilerin rolünün de önemli olduğunu belirtmektedir.

Hutular Afrika'nın Büyük Göller Bölgesi'ne 2. yüzyıl dolaylarında gelmiş ve Twaların yerini alarak 15. yüzyıla kadar bir dizi küçük krallık ile bölgede hâkim konumda kalmışlardır. Bu dönemde (15. yüzyıl dolayları) ise Tutsilerin Etiyopya tarafından bölgeye geldikleri ve Hutuları yendikleri düşünülmektedir; fakat bu fikirler tartışmalıdır. 1950'lerdeki kolonyal dönemin sonuna kadar Tutsi monarşisi egemenliğini sürdürmüştür; kolonyal dönemde Belçikalı yöneticiler etnik ayrışmayı kendi otoritelerini korumak için kullanmıştır. Kolonyal dönemin sonunda, Tutsi monarşisi kısa sürede yıkılmış ve bölge 1962'de Ruanda ve Burundi olarak ikiye ayrılmıştır. Bununla birlikte Tutsiler Burundi'de dominant taraf olarak kalmışken, Ruanda'da 1994 yılına kadar Hutular daha yetkin taraf olmuşlardır. Bugün sayılarının yaklaşık olarak 5-5,9 milyon dolaylarında olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca bakınız

değiştir