Hudut, bir sınırın yakınındaki veya ötesindeki siyasi ve coğrafi alandır. Sınır, "cephe" olarak da adlandırılabilir. Bu terim, 15. yüzyılda, "sınır bölgesi" anlamına gelen Fransızca'dan geldi - bir ülkenin başka bir ülkeye dayanan bölgesidir.

Ayrıca bakınızDeğiştir