Hidroksiapatit

Hidroksilapatit ( Ca10(PO4)6(OH)2) günümüzde kemik yerine kullanılabilecek bir Kalsiyumfosfat ürünüdür. Ayrıca hem doğal yollarla hem de sentetik olarak üretilebilir.Dişlerin mine ve dentin tabakası ve kemikte bulunur.

Üretim YöntemiDüzenle

 
Hidroksiapatit

Bir kural dahili içinde sulu çözeltiye dökme yolu ile üretilir.

Örneğin : pH değeri 11-12 olan Kalsiyumnitrat (Ca(NO3)2) çözeltisine Amonyumfosfat ((NH4)HPO4) dökülerek.

Oksijen ile tepkimeye girmediği için yanmaz. Doğada elmastan sonra bilinen en sert moleküldür. Çelik burlarla veya zımparalamayla aşındırılamaz, sadece elmas ile aşındırlılabilir. Esnekliği az, neredeyse tamamen kırılgandır.

Biyoaktif yapıda bir biyomateryaldir. Tatsız ve kokusuzdur. Organik çözücülerde çözünmez. Asit çözücüler hariç inorganik çözücülerde de çözünmez. Hidroksil iyonlarıyla (asit)yapı taşlarına ayrışabilir.