Hidrofobi

Suyla etkileşimde bulunamayan molekül ya da yüzeylere verilen ad

Kimyada hidrofobi, bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir.

Hidrofobik bir yaprak üzerinde çiğ damlası.
Hidrofobik çimen üzerinde su damlaları

Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle ıslanabilirlikleri çok az veya yoktur.

Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir.

Hidrofobi sözcüğü, Antik Yunancada "su" anlamına gelen hidros ve "korku" anlamında gelen fobos sözcüklerinden türetilmiştir.

Ayrıca BakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle