Hibrid (müzik)

Müzik sistemlerinde hibrid özellikle entegre amplifikatörlerde (kısaca ampli) pre ve power (giriş ve güç) katlarında farklı teknolojiler kullanılması ile oluşan yapı. Söz gelimi bir entegre amplide giriş katında lamba mimarisi, güç katında ise transistörlü yapı kullanıldıysa, bu amplinin mimarisi hibrid olarak adlandırılmaktadır.