Hayfa Kuşatması (1775)

Hayfa Kuşatması, Cezayirli Gazi Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 1775 yılında Filistin bölgesinde merkezî hükümet aleyhine hâkimiyetini genişleten Zâhir el-Ömer'e karşı icra ettiği Filistin Seferinin ilk aşaması (9-12 Ağustos 1775).

Kuşatma öncesi değiştir

Filistin bölgesinde merkezî hükümet aleyhine hâkimiyetini genişleten Zâhir el-Ömer'e karşı 1775 yılında açılan sefer üzerine Cezayirli Gazi Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bölgeye doğru harekete geçti. 25 Temmuz 1775'te Sakız'dan harekete geçen donanma İstanköy, Rodos ve Kıbrıs'a uğradıktan sonra 9 Ağustos'ta Hayfa önlerine geldi.[1]

Kuşatma değiştir

 
Zâhir el-Ömer'in 1772 yılı itibarıyla hâkim olduğu topraklar

Hayfa kalesini idare eden Zâhir el-Ömer bağlısı askerler Osmanlı donanmasının teslim olmaları yönündeki çağrısını reddettikleri gibi, ikmal amaçlı karaya çıkmak isteyen Osmanlı gemicilerine de engel oldular. Bunun üzerine, Cezayirli Gazi Hasan Paşa kaleyi şiddetli bir top ateşine tuttu. Bombardımana dayanamayan asiler 12 Ağustos 1775'te teslim oldular.[2]

Kuşatma sonrası değiştir

Gazi Hasan Paşa kalenin yönetimini Sayda Valisi Cezzar Ahmed Paşa'ya bıraktı.[3] Ardından ise Zâhir el-Ömer'in en güçlü kalesi Akka'ya ilerledi ve 24 Ağustos'ta burayı kuşattı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Gazavât-ı Cezâyirli Gazî Hasan Paşa (Tahlil ve Tenkidli Metin)", Tevfik Temelkuran, İstanbul üniversitesi, İstanbul (2000), s.59
  2. ^ "Revolt in Palestine in the Eighteenth Century: The Era of Shaykh Zahir al-'Umar", Ahmad Hasan Joudah, Kingston Press (1987), s.114 ISBN 978-0-940670-11-2.
  3. ^ "Haifa al-Jadida: The Surrounding Walls and the City Quarters", Yair Safran, Middle Eastern Studies, c.51, No.3 (Mayıs 2015), s.452