Hatice Şahin

Hatice Şahin, d. 1965 Türk profesör.

Gümüşova'da doğdu. Orta öğrenimini Bolu Kız Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1980-81 öğretim yılında girdiği Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni 1985 yılında bitirdi. 1986 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde okutman olarak göreve başladı. 1987 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Yüksek lisans programını Doç.Dr. Osman Nedim Tuna yönetiminde Dursun Fakih’in Gazavat-nåmesi, Dil Özellikleri, Metin, Seçme Sözlük adlı tezle1989 yılında tamamladı. 1993 yılında Hatiboğlu, Ferah-nåme, Dil Özellikleri, Metin, Sözlük adlı tezle doktora öğrenimini tamamladı. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve atandı. Haziran 2002’de doçentlik unvanı almayı hak etti. 2008 yılında profesör unvanı aldı. Hala aynı kurumda Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Hatice Şahin Türkçenin şiveleri, lehçeleri ve Türkiye Türkçesi üzerine yaptığı, araştırmaları ile tanınmıştır