Hastane

sağlık kurumu
(Hastahane sayfasından yönlendirildi)

Hastane (eski adı Darüşşifa), hasta ve yaralılara, poliklinik ve acil sağlık hizmetlerini ayakta veya yatarak veren sağlık kurumu. Devlet hastaneleri, özel sağlık kuruluşları, vakıf hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi çok çeşitli sağlık kuruluşu işletme türleri vardır.

Hastane odası

Ücretli sağlık hizmetleri alınabileceği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumların desteği ile de ücretsiz sağlık hizmetleri alınabilir. Eskiden sadece tıbbi tedavi yöntemleri kullanılan bu kuruluşlar, son dönemde alternatif tıp tedavi yöntemlerini de ek olarak sunmaktadır.

Hastanelerde sağlık hizmetleri bir çok kişi tarafından verilirken, tedavi hizmetleri yalnızca Hipokrat yemini etmiş kişiler tarafından verilir;. Bunlar; pratisyen hekim, uzman doktor, operatör doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör ve ordinaryüs.

Hastanelerde görevli personeller, profesyonel sağlık hizmetleri verebilecek eğitim ve testlerden geçmektedir. Bu eğitimden geçen bazı personel kademeleri şunlardır; doktor, cerrah, hemşire, ebe ve eczacı. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarının tamamı, profesyonel eğitim ve testlerden geçmiş personel yapısını çalıştırmak zorundadır. Yasal mevzuatı gereği eğitimsiz personel çalıştıran sağlık kurum ve kuruluşları için soruşturma başlatılır.

İlk hastanelerDüzenle

Hastaların bakımıyla uğraşan ilk kurumların tapınaklar olduğu anlaşılmaktadır. Epidauros'taki Asklepios Tapınağı'nda Yunanların şifa veren tanrısından yardım istemeye gelenler için yatacak yerler bulunmuyordu. MÖ 3. yüzyılda o zamanlar Buda inancı hâkim olan Hindistan'da da hastanelerin bulunduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Eski Yunan'da doktorların özel muayenehanelerini veya dükkânlarını andıran, İatreia denilen ameliyat odaları vardı.

Hastane türleriDüzenle

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Üniversite hastaneleri
 • Vakıf hastaneleri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

Mülkiyetlerine Göre Ayrılan Sağlık Kurum ve KuruluşlarıDüzenle

 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastaneler
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastaneler
 • Kamu İktisadi kuruluşlarına bağlı hastaneler
 • Üniversitelere bağlı Tıp Fakültesi hastaneleri
 • İl Özel İdaresi ve Belediyelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşları
 • Yabancı azınlıklara bağlı hastaneler
 • Vakıf ve Derneklere bağlı hastaneler
 • Özel teşebbüs hastaneleri

Hastane ve teknolojiDüzenle

Sağlık sektörü yazılım ve donanım dünyasının hemen her ürününün sıklıkla kullanıldığı bir alandır. Bu sektörde birçok teknoloji ürünü hizmet kalitesinde artış, doğru teşhis ve etkin tedavi için kullanılmaktadır.

Dış bağlantılarDüzenle

  Wikimedia Commons'ta Hastane ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM)

T.C. Sağlık Bakanlığı (Bknz.)