Tıp eğitimi

Sağlık personeli olmak için alınan eğitim

Tıp eğitimi, hekim olmak için alınan mezuniyet öncesi eğitimi (yani tıp fakültesi dönemi ve stajları) ve mezuniyet sonrası eğitimi (örneğin, ihtisası/uzmanlık eğitimini ve yaşam boyu devam eden sürekli tıp eğitimini) içeren, tıp doktoru olma pratiğiyle ilgili eğitimdir. Tıp eğitimi süreçleri dünyanın pek çok yerinde belli oranda farklıdır. Tıp eğitimi bilimi, eğitimi geliştirmek amacıyla dünya genelinde aktif bir araştırma alanı olarak da tanımlanmıştır.[1]

Teknolojik Monterrey Enstitüsü'nde laboratuvar ve Yükseköğretim, tıp öğrencisi.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi değiştir

 
Monoblok binasından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne genel bakış.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi birer Yükseköğretim programı olarak tıp fakültelerinde gerçekleştirilen başlangıç seviyesini ifade eder. Geleneksel anlamda klinik öncesi dönem ve klinik dönem olarak ikiye ayrılır. Klinik öncesinde anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, farmakoloji, patoloji gibi temel bilimler yer alır. Klinik dönemde ise, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri ve cerrahi gibi klinik tıbbın çeşitli alanlarında öğretim faaliyetleri yer alır.

Mezuniyet sonrası tıp eğitimi değiştir

Uzmanlık eğitimini (ihtisas/asistanlık) ve yaşam boyu öğrenmeyi gerektiren sürekli tıp eğitimini içerir.

Tıp eğitimi alanında hakemli dergiler değiştir

Tıp eğitimi alanı büyüdükçe, dergiler, hem Açık Erişim ve Abonelik esasına bağlı olarak, sadece tıp eğitimini araştırmak ve geliştirmek için özelleşmiştir. Bunlardan bazıları;

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Kanıt sağlık lisansüstü eğitiminde uygulama temelli: sistematik Bir inceleme", Erişim; 05 Eylül 2014.
  2. ^ "Medical Teacher". 17 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2014. 
  3. ^ "BMC Medical Education". 1 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2014.