Sağlık ocağı

Sağlık kurumu

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

(Solda) Türkiye'de bir sağlık ocağı ve (sağda) bir sağlık ocağının planı. (Solda) Türkiye'de bir sağlık ocağı ve (sağda) bir sağlık ocağının planı.
(Solda) Türkiye'de bir sağlık ocağı ve (sağda) bir sağlık ocağının planı.

Görev ve sorumluluklarıDüzenle

Sağlık ocakları her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini tutmak ile mükelleftir. Sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, hastaneye sevki gereken acil vakaları vb. durumlarda hastaları hastaneye sevk ederler.