Harpia

(Harpyalar sayfasından yönlendirildi)

"Harpialar(Harpiler) bir zamanlar fırtına tanrıçalarıydı. Hayat ve Ölüm ilahlarıydı. Ne yazık ki, her iki işlevin ataları olmaktan da kopup uzaklaştılar ve tek yanlı yaratıklara dönüştüler. Hayat/Ölüm/Hayat doğasına dair yorumlarda gördüğümüz gibi, doğumu yöneten herhangi bir kuvvet ölümü de yönetir. Ancak, Yunanistan'da azınlığın düşünceleri ve idealleri tarafından egemenlik altına alınmaya başlanan kültür, Harpilerin ölüm kavramını, şeytani ölüm kuşu etiketiyle o kadar fazla vurguladı ki, Harpilerin kuluçka, doğurma ve besleme doğaları paramparça oldu. Orestes'in, Harpilerin öldürüldükleri ya da yeryüzünün sonlarındaki bir kafese kadar kovalandıkları oyununu yazdığı sıralarda, bu yaratıkların canlandırı doğası tamamen gömülmüştü."[1]

Orta Çağ'dan bir harpia betimlemesi.

Harpialar, eski Yunan mitolojisinde Thaumas ile Elektra'nın üç kızını topluca belirten isimdir. Siren'lere benzeyen bu kanatlı ifritler, fırtınaların ve ölümün sembolü sayılırlardı.

Adları Aello (Kasırga), Kelaino (Karanlık) ve Okypete (Hızlı uçan) olan Harpiaların, Zeus tarafından, geleceği büyük bir doğrulukla bildiği için (başka bir efsaneye göre de çocuğuna eziyet ettiği için) cezalandırılan Trakya'nın efsanevi kralı Phineos'un yiyip içtiklerini çalmakla görevlendirildiklerine inanılırdı. Genellikle kadın başlı, akbaba bedenli olarak canlandırılırlardı.

  1. ^ Estés, Clarissa Pinkola (1992). Women who run with the wolves : myths and stories of the wild woman archetype. Internet Archive. New York : Ballantine Books. ISBN 978-0-345-37744-9.