Thaumas. Gaia'nın Pontos ile birleşmesinden doğmuştur. Elektra ile birleşmesinden İris, Okypetes, Aello ve Harpia'lar doğar. Kızı İris Zeus'un yer ve gök arasında elçi olarak görevlendirdiği gökkuşağı tanrıçasıdır.