Habib bin Mesleme

Habib bin Mesleme, İslâm halifesi Osman bin Affan döneminde, Suriye valisi Muâviye bin Ebu Sufyan'a bağlı müslüman bir komutandır.

Bizansla birçok savaşlar yapan Muâviye'nin Amuriye'ye kadar ilerleyip aldığı kalelere Şam ve Cezîre halkını yerleştirdiği bir dönemde, Habib bin Mesleme İslâm halifesi Osman bin Affan'ın emri ile Muâviye tarafından Ermeniye'yi almak üzere gönderilir. Ermeniye'yi alarak Erzurum'a kadar ilerleyen Habib b. Mesleme, burada bölge halkı ile 651 yılında barış imzalar ve fetihlerine devam ederek Tiflis'e kadar ilerler.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Büyük İslam Tarihi Ansiklopedisi,Cilt 2 s.199