Biladü'ş-Şam

(Bilad'üş-Şam sayfasından yönlendirildi)

Biladü'ş-Şam (Arapça بلاد الشام, "Kuzey'in toprağı") Dört Halife, Emevîler ve Abbasiler dönemlerinde Suriye bölgesinde bulanan bir vilayet.

9. yüzyılda Suriye

Kaynakça Değiştir

Kaynakça Değiştir