Hünernâme

Seyyid Lokman'ın tezhip ve minyatürlerle süslü Şehname vezninde yazılmış mesnevisi.

Hünernâme (Osmanlıcaهنرنامه), Seyyid Lokman tarafından 1579 ya da 1580 ile 1584 ya da 1585 yılları arasında yazılan Osmanlı el yazması eserdir.[1] Tezhip ve minyatürleriyle dikkat çeker.[2] İki cilttir ve esas olarak I. Süleyman, II. Selim, III. Murad ve Sokollu Mehmed Paşa dönemlerine ait 89 minyatür içermektedir.[3] Şehnâme tarzında kaleme alınan eserin bilinen tek nüshası, günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer almaktadır.[2]

Şehzade Mustafa'nın infaz edilmesinin ardından, cenazesinin teşhiri (Hünernâme, II, TSMK, Hazine, nr. 1524, vr. 168b)

I. cilt, Osman Gazi'den başlayıp I. Selim devrine kadar gelen padişahların hünerleri anlatılırken, ikinci cilt ise I. Süleyman'a ayrılmıştır. I. cilt 234 varak, II. cilt ise 300 sayfaya sahiptir.[2]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Rado, Şevket, (Ed.) (1969). Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları. s. IX. 
  2. ^ a b c "Hünernâme". İslam Ansiklopedisi. 1 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2020. 
  3. ^ Fetvacı, Emine (2013). Picturing History at the Ottoman Court. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ss. 102, 132-137. ISBN 9780253006783.