Hükûmet merkezi

bir hükümetin kendi yetkisini kullandığı bina veya şehir kompleksi

Hükûmet merkezi (Brewer's Politics tanımlandığı şekliyle) "Bir hükûmetin kendi otoritesini kullandığı bina veya şehir kompleksi".[1]

Ulusal hükûmet genellikle başkentte bulunur. Çoğu ülkede, başkent ve hükûmet merkezi aynı şehirdir; Örneğin, Ankara hem Türkiye’nin başkenti hem de hükûmet merkezidir. Londra, hem İngiltere'nin hem de Birleşik Krallık'ın başkenti olması yanında aynı zamanda Birleşik Krallık hükûmet merkezidir.

Terimler tamamen eşanlamlı değildir, çünkü bazı ülkelerin başkentleri hükûmet merkezlerinden farklıdır. Örneğin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır, ancak Lahey hükûmet merkezidir; ve Filipinler, başkent Manila olmakla birlikte Ulusal Başkent Bölgesi hükûmet merkezidir.

Yerel ve bölgesel otoriteler genellikle bir merkeze (idari merkez) sahiptir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Comfort, N. (1993) Brewer's Politics. A phrase and fable dictionary. London: Cassell.