Gematria

geometre

Gematria, Kabbala’yı esas alarak sözcükler ve sayılar üzerine yapılan kabalistik çalışmalarla ilgili bir uzmanlık alanıdır. Gematria’da, ebced hesabında olduğu gibi, alfabenin (İbrani alfabesinin) her harfine nümerik bir değer verilir. Böylece her sözcüğün belirli bir sayısal değeri olmasının yanı sıra, sayısal değeri birbirine eş olan birçok sözcük olabilir, yani herhangi bir sayı birkaç sözcüğü temsil edebilir. Aynı sayısal değeri taşıyan sözcükler birbirine eş olarak kabul edilirler ki, Gematria çalışmalarındaki temel yöntemlerden biri bu sayısal değeri aynı olan sözcükleri birbirlerinin yerine kullanmaktır.

Harflerin Sayısal Değerleri

değiştir
Sayısal
değer
İbranice Glif
1 Alef א
2 Bet ב
3 Gimel ג
4 Dalet ד
5 He ה
6 Vav ו
7 Zayin ז
8 Het ח
9 Tet ט
10 Yod י
20 veya 500 Kaf כ, ך
30 Lamed ל
40 veya 600 Mem מ, ם
50 veya 700 Nun נ, ן
60 Samek ס
70 Ayin ע
80 veya 800 Pe פ, ף
90 veya 900 Tsade צ, ץ
100 Kuf ק
200 Reş ר
300 Şin ש
400 Tav ת

Ayrıca bakınız

değiştir