He (harf)

He ( ﻫ ,ﻩ‎ ), Arap alfabesinin yirmi altıncı harfi. İbranice muadili He harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 5'tir. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


YazılışDüzenle

He harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. İki şekli vardır. Genellikle yalın halde kullanılan şekline kapalı he ه denir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـه ـهـ هـ‎ ه‎‎‎ h h

Mahreç - FonetikDüzenle

He sesi, boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar. Ses yolu açıkken göğüsten gelip gırtlaktan çıkarılan "he" sesidir. Güzel he olarak da adlandırılır. Uygurcada "ə" (ئه) sesini verir.

Bu ses Türkçedeki "he" sesi gibidir.